follow us

 • Third - ประชุมกับพี่แหม่ม พัชริดา
  RS

  เวลา 17:00 น.

  1
 • KAMIKAZE NEXT - ถ่ายภาพนิ่ง โครงการ L'oreal French Brown French Bride

  เวลา 05:00 น.

  2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนร้องเพลง
  RS

  เวลา 19:00 น.

  15
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนการแสดง / เรียนร้องเพลง
  RS

  เวลา 17:00 น.

  Thank You - ซ้อมร้อง
  RS

  เวลา 18:00 น.

  16
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนการแสดง
  RS

  เวลา 17:00 น.

  Thank You - ซ้อมร้อง
  RS

  เวลา 18:00 น.

  17
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนการแสดง
  RS

  เวลา 18:00 น.

  18
 • 19
 • 20
 • KAMIKAZE NEXT - ถ่ายซีรีย์ "21 Days"

  เวลา 06:00 น.

  21
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนร้องเพลง
  RS

  เวลา 19:00 น.

  Thank You - ซ้อมร้องเพลง "อย่าเยอะ"
  RS

  เวลา 18:00 น.

  22
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนการแสดง / เรียนร้องเพลง
  RS

  เวลา 17:00 น.

  Thank You - ซ้อมร้องเพลง "อย่าเยอะ"
  RS

  เวลา 18:00 น.

  23
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนการแสดง
  RS

  เวลา 17:00 น.

  24
 • MARC - ร่วมงาน Workshop Google "AIS" (B/T)
  Google Thailand ชั้น 14 อาคาร Park Venture เพลินจิต

  เวลา 09:00 น.

  KAMIKAZE NEXT - เรียนการแสดง
  RS

  เวลา 18:00 น.

  KAMIKAZE NEXT - ถ่าย VDO. YouTube Pop-up Space
  Stu Centerpoint ซ.ลาซาล

  เวลา 11:00 น.

  25
 • 26
 • 27
 • 28
 • KAMIKAZE NEXT - เรียนร้องเพลง
  RS

  เวลา 19:00 น.

  29
 • MARC - อัดร้อง "แก้" เพลงซีรีย์
  RS

  เวลา 19:00 น.

  30
 • 31
side_img