ตอบ


webboard_avatar

10 ข้อดีเมื่อไปเรียนต่อโดยผ่าน Agency มืออาชีพ

2019-05-27 11:44 PM

main_topic_avatar

masamaru

กระทู้: 1510 ข้อดีเมื่อไปเรียนต่อโดยผ่าน Agency มืออาชีพ
เมื่อเวลาน้อง ๆ ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การหาข้อมูลด้วยตนเองเป็นเรื่องยาก และไม่คุ้นเคย ดังนั้นน้อง ๆ ส่วนใหญ่อยากจะหาผู้ช่วยโดยนึกถึง Agency ที่คอยแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ
วันนี้พี่ APEX จะมาพูดถึงข้อดีเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ว่ามีข้อดีอย่างไร
1. พี่ ๆ จะให้คำปรึกษา เรียนต่อต่างประเทศ แก่น้อง ๆ อย่างครอบคลุมในทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งการเลือกประเทศ, เมือง, สถาบันที่เหมาะสมกับน้อง ๆ และอีกเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการไปเรียนต่อต่างประเทศคือ วีซ่า (เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่าน = ไม่ได้ไป)
2. การเลือก Agency ที่ได้รับการรับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาโดยตรง ได้รับข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วน แต่ละสถาบันการศึกษาอย่างไม่สับสน ได้รับข้อมูลที่สำคัญและ update เช่น ทุนการศึกษา และหลักสูตรใหม่ ๆ ที่กำลังเปิดสอน อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ และมีการรับรองจากสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีผลงานที่เป็นชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้ง TIECA ยังเป็นสมาชิกของ Federation of Education and Language Consultant Associations (FELCA) ประกอบไปด้วยสมาชิกจากประเทศทั่วโลก ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
3. พี่ ๆ จะช่วยติดต่อสถาบันการศึกษาที่น้อง ๆ เลือก ดำเนินการสมัครเรียน และประสานงานเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน
4. เพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพ ควรเลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ มีสถานที่ตั้งที่ชัดเจน เพื่อยืนยันความมีตัวตนทางนิติบุคคล หากเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง
5. พี่ ๆ จะช่วยวางแผนเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนว่า ควรจะเริ่มเตรียมตัวอย่างไร ช่วงเวลาใด ควรยื่นวีซ่าช่วงไหน และสามารถเดินทางไปเรียนได้ในช่วงเวลาใด
6. พี่ ๆ จะช่วยตรวจเอกสารสำคัญต่าง ๆ ก่อนส่งให้มหาลัย เช่น Resume, Statement of Purpose, Recommendation Letter สำหรับน้อง ๆ ท่านที่สมัครเรียน ปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
7. มาถึงหัวใจสำคัญ นั่นก็คือ “วีซ่า” เพราะเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจะเป็นส่วนที่ยุ่งยากมากที่สุด ควรเลือกใช้ Agency ที่มีความชำนาญ เพราะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด บางประเทศสามารถให้พี่ ๆ Agency ยื่นวีซ่าให้ได้เลย โดยที่น้อง ๆ ไม่ต้องยุ่งยากเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเอง เป็นการประหยัดเวลาและลดขั้นตอนยุ่งยากไปได้
8. ติดต่อที่พัก / จองตั๋วเครื่องบิน หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว ที่พักและตั๋วเครื่องบินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ก่อนการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ การใช้บริการ Agency จะช่วยอำนวยความสะดวกให้น้องและประหยัดเวลาได้มากขึ้น
9. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสำคัญมาก ๆ เพราะพี่ ๆ จะช่วยเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศ และการไปเริ่มเรียนวันแรก ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
10. เมื่อน้อง ๆ เดินทางไปถึงแล้ว อาจจะติดปัญหาบางอย่าง ทาง Agency จะคอยช่วยให้คำปรึกษาและประสานงานระหว่างที่น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศจนสำเร็จหลักสูตรแน่นอน พี่ ๆ Agency จะคอยให้คำปรึกษา และประสานงาน ดูแลจนน้อง ๆ จนสำเร็จการศึกษา ได้รับใบประกาศนียบัตร จนถึงเดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรไหน รวมไปถึงอยากจะเรียนภาษา หรือ หลักสูตรวิชาชีพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่ ๆ APEX ยินดีช่วยให้คำปรึกษา ฟรี! และดูแลน้อง ๆ ทุกขั้นตอน
โทร 02-168 6777
Line : @apexstudyabroad