ตอบ


webboard_avatar

เรื่องสำคัญของการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ที่คุณควรรู้

2019-06-02 12:06 PM

main_topic_avatar

teera.18

กระทู้: 80

เรื่องสำคัญของการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ที่คุณควรรู้


การชำระภาษีรถยนต์นั้นเป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าของรถทุก ประเภทที่ควรจะต้องชำระให้กับกรมขนส่ง แต่การเดินทางเพื่อไปเสียภาษีรถยนต์นั้นอาจจะสร้างความไม่สะดวกสบาย หรือทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นได้ ทำให้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถชำระได้ตรงเวลาจนกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องเสียค่าปรับนั้นเอง หน่วยงานภาครัฐจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจนกระทั่งได้หาวิธีการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ครอบครองรถยนต์ให้สามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าภาษีรถยนต์ ก่อนดำเนินการด้วยได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถติดตามสถานะของการดำเนินเอกสารได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของรถสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารนั้นครบถ้วนและถูกต้อง และการติดตามผลการดำเนินการตลอดจนกว่าจะได้เอกสารภาษีกลับคืนมาเก็บเป็นหลักฐาน ซึ่งการชำระภาษีระบบออนไลน์นั้นมีรายละเอียดที่เจ้าของรถควรให้ความสำคัญดังต่อไปนี้


1. วันที่เริ่มการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้ กรมขนส่งได้เริ่มให้บริการในการต่อภาษีผ่านระบบออนไลน์มานานแล้ว แต่ได้มีการปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน .. 2562 เป็นต้นมา เจ้าของรถที่มีความประสงค์จะดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์นั้น สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมขนส่งได้ตลอดเวลาที่สะดวก เจ้าของรถจะต้องลงรายละเอียดในการลงทะเบียนให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียนเอง ทั้งเลขประจำตัวบัตรประชน ประเภท ภาษีรถยนต์ 4 ประตู ระหว่างรถยนต์ และรถกระบะ หรือรถตู้ และเลขทะเบียนของรถยนต์ขั้นที่ต้องการดำเนินการทางภาษี และต้องไม่ลืมที่จะตั้งรหัสผ่านที่เป็นความลับ รู้เฉพาะตัวเจ้าของรถเองและจดจำได้ยาก เพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลในระบบออนไลน์นั่นเอง


2. เอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนยื่นเรื่องภาษี แม้ว่าการยื่นเรื่องเพื่อ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ นั้น จะมีความสะดวกสบายเพียงแค่คลิก แต่เจ้าของรถก็จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ให้พร้อมก่อนที่จะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถยนต์ เอกสาร พรบ. และเอกสารการตรวจสอบสภาพรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานนานกว่า 7 ปี การเตรียมเอกสารต่าง เหล่านี้ให้พร้อมก่อนดำเนินการจะช่วยให้การต่อภาษีมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


3. ประเภทของรถยนต์ที่ให้บริการ ในปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ สามารถรอรับให้บริการรถยนต์อยู่ 3 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ภาษีรถเก๋ง ภาษีรถตู้และภาษีรถกระบะ ซึ่งรถแต่ละประเภทจะมีอัตราการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันระหว่างกำลังของเครื่องยนต์ และน้ำหนักของตัวรถ และรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนลดมาคิดคำนวณด้วย การระบุประเภทของรถยนต์ อายุการใช้งาน และเลขทะเบียนรถยนต์จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก


4. อัตราค่าใช้จ่ายอื่น การ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ นั้น นอกจาก ค่าภาษีรถยนต์ ที่เจ้าของรถยนต์ทุก คนจะต้องรับผิดชอบแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 40 บาท ค่าธรรมเนียมในการดำเนินธุรกรรมกับทางธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมจากการใช้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะมีการแสดงให้เห็นก่อนที่เจ้าของรถจะคำนวณการยืนยันก่อนจบขั้นตอนการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์


5. การติดตามผลการดำเนินการ การ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เจ้าของรถยนต์สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ตลอดเวลาว่าเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรอให้ชำระเงิน ซึ่งจะต้องไม่เกินกับระยะเวลาที่ทางกรมขนส่งแจ้งเตือน ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หรือขั้นตอนการจัดส่งเอกสารหลักฐานมาส่งให้กับเจ้าของรถนั่นเอง


การได้ครอบครองรถยนต์สักคันคงเป็นเรื่องที่ใครหลาย คนตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิต เพราะรถยนต์นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถในการเดินทาง หรือทำกิจกรรมต่าง ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยว หรือใช้รับจ้างเพื่อสร้างรายได้ก็ตาม แต่ไม่ว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากรถยนต์อย่างไรก็ตาม การจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุก คน เพราะรัฐบาลจะนำเงินที่ได้มาจากภาษีนั้นไปพัฒนาปรับปรุง และสร้างถนนหนทางต่าง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ก็ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการที่ช่วยให้ผู้ครอบครองเจ้าของรถยนต์ทุกคนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานได้ ยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การดำเนินธุรกรรมในรูปแบบดังกล่าวก็ยิ่งสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น