ตอบ


webboard_avatar

มีความปลอดภัยหรือไม่ กับการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

2019-06-05 10:37 AM

main_topic_avatar

unyana

กระทู้: 73


มีความปลอดภัยหรือไม่ กับการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

            ทุกๆวันนี้จะติดต่อหน่วยงานอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเพราะช่องทางการสื่อสารโดยทางออนไลน์
ยิ่งทำให้เมื่ออยากจะหา ซื้อ ดูอะไรก็ง่ายมากยิ่งขึ้น และยิ่งง่ายมากกว่าเดิม
เพราะตอนนี้ยังสามารถซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ได้แล้ว ยังสามารถ
ชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยการเพิ่มช่องทาง ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์
ได้
แต่เมื่อเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์เจ้าของรถบางคนก็อาจกังวลว่าจะมีความปลอดภัยในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินหรือไม่
มีโอกาสที่เอกสารการต่อภาษีจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ แต่เพื่อให้คุณเข้าในในระบบนี้มากขึ้น
จึงอยากจะขอแนะนำว่าการดำเนินธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์นั้นมีความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

1.       
ความง่ายต่อการตรวจสอบสถานการณ์ชำระภาษี หากเจ้าของรถยนต์ยังคงกังวลว่าการดำเนินการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ของตนเองนั้นเกิดปัญหาใด ๆ
หรือไม่ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของการชำระภาษีในเว็ปไซด์ของกรมขนส่งได้
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีความสมบูรณ์หรือกำลังรอขั้นตอนใดอยู่
และเจ้าของรถยนต์สามารถทำสำเนาเอกสารที่กำลังดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้
ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการติดตามเอกสารได้ตลอดเวลาอีกด้วย

2.       
ต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ถี่ถ้วนก่อน ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เนื่องจากการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เจ้าของรถควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้ให้ดีเสียก่อน เพราะจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้แก่ค่าจัดส่งเอกสารภาษีไปที่บ้านหรือที่อยู่ที่แจ้งข้อมูลไว้ในระบบ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่เป็นการโอนเงินกับทางธนาคารหรือค่าธรรมเนียมจากการใช้บัตรเครดิต
นอกเหนือจากค่าภาษีของรถยนต์ เพื่อลดการพลาดในการชำระเงินเกินหรือขาด
จนก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ในภายหลัง
ทำให้เจ้าของรถยนต์ต้องมาเสียเวลายื่นเรื่องเพื่อขอแก้ไขที่จะเสียเวลาในการดำเนินการเพิ่มเติมได้นั่นเอง

3.       
การลงทะเบียนก่อนการใช้งานเพื่อ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์  เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
เจ้าของรถยนต์จะต้องลงทะเบียนก่อนทำธุรกรรม
ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ซึ่งเจ้าของรถจะต้องระบุข้อมูลแสดงตัวตนให้ครบถ้วน ไมว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชน
รายละเอียดต่างๆของรถที่ต้องการต่อภาษี รวมถึงรหัสผ่านเมื่อจะเข้าไปชำระ ค่าภาษีรถยนต์
ในแต่ละครั้ง ซึ่งรหัสผ่านที่ตั้งเอาไว้ควรเป็นความลับที่รู้เฉพาะตัวเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

เจ้าของรถยนต์จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเอาไว้เป็นอย่างดี

4.       
ตรวจสอบช่องทางการชำระภาษีให้ดี ในการต่อภาษีรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์นั้นเจ้าของสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินตามความสะดวก
หรือช่องทางที่เจ้าของรถยนต์มีความเชื่อมั่นว่าปลอดภัย อย่างการชำระเงินที่ธนาคาร
หรือการชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระ
ภาษีรถยนต์ 4 ประตู หรือ ภาษีรถกระบะ สามารถทำได้ง่าย โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของรถยนต์จะต้องชำระค่าภาษีของรถยนต์ไม่เกินวันและเวลาที่ทางกรมขนส่งกำหนด
จากนั้นก็สามารถรอรับเอกสารที่บ้านได้เลย

5.       
การทำสำเนาไว้เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หลังจาก ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เว็ปไซด์ของกรมขนส่งกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถควรทำสำเนาเอกสารยืนยันการดำเนินการมาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามเอกสารที่จะจัดส่งกลับมาที่บ้าน หรือกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการอาทิตัวเลขในการชำระภาษีรถเก๋ง ไม่ถูกต้อง โดยในการทำสำเนาเอกสารหลักฐานนั้นเจ้าของรถจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง
ๆ ในเอกสารให้ดีเสียก่อน ทั้งชื่อนามสกุลของเจ้าของรถ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
เลขทะเบียนรถยนต์และยอดเงินที่ต้องชำระให้กับกรมขนส่ง

            ฉะนั้นการ การทำธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยในการดำเนินการ
การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เป็นหนึ่งทางเลือกที่มีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้รหัสผ่านในการดำเนินการ
ซึ่งทางกรมขนส่งจะเริ่มให้ดำเนินการยื่นภาษีออนไลน์กับรถยนต์ทุก ๆ
คันตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป