ตอบ


webboard_avatar

สรุป 12 Tense English dsdsd

2019-07-08 04:16 PM

main_topic_avatar

soodgame

กระทู้: 15


โครงสร้างของ 12 Tense และหลักการใช้ ว่ากันไปแล้ว Tense ใหญ่ๆแค่ 3 เท่านั้นเอง แต่แยกย่อยออกอีก 4 จึงรวมกันได้ 12 tense Present Tense (ปัจจุบันกาล) กล่าวถึงเรื่องราวในปัจจุบัน Past Tense (อดีตกาล)กล่าวถึงเรื่องราวในอดีต Future Tense (อนาคตกาล)กล่าวถึงเรื่องราวในอนาคต

สรุปภาษาอังกฤษ PDF 12 Tense