ตอบ


webboard_avatar

3 เหตุผลกับคำถามที่ว่า “ทำไมต้องเข้าอบรมหลักสูตร Outward Mindset”

2019-09-19 03:06 PM

main_topic_avatar

c.hendrie

กระทู้: 216

หลายๆ คนอาจจะสงสัยกับคำว่า Outward Mindset หรือหลักสูตรการอบรม Outward Mindset กันอย่างแน่นอน แม้ศัพท์นี้จะไม่ใช่ศัพท์ใหม่ แต่ก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะคุณคงจะคุ้นกับคำว่า Mindset กันบ้าง แล้ว Outward Mindset คืออะไร? Dr. Terry Warner นักวิจัยด้านจิตวิทยาจากสถาบัน Arbinger Institute ที่สหรัฐอเมริกา บอกว่ามนุษย์เรามี Mindset 2 กลุ่มด้วยกัน นั่นคือ Inward Mindset และ Outward Mindset สำหรับ Outward Mindset นั้น เป็นการที่เราให้ความสำคัญต่อคนรอบข้างและสิ่งรอบตัวไม่น้อยไปกว่าตัวเอง ซึ่งการอบรม Outward Mindset นั้นเปรียบเสมือนประตูบานใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้เปิดประตูไปสู่สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะการที่องค์กรหลายๆ องค์กรเข้าร่วมการอบรมนี้ แล้วทำไมเราถึงต้องเข้าอบรม Outward Mindset กันด้วย วันนี้เราก็มีคำตอบมาให้กับคุณกันการอบรม Outward Mindset จะช่วยเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของคุณ

เพราะการอบรม Outward Mindset นั้นจะทำให้คุณมองเห็นคนเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่รอบข้าง ครอบครัว สมาชิกในทีม พนักงานในองค์กร ไปจนถึงคนที่คุณต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน การเข้าอบรมนี้จะทำให้คุณมองเห็นโลกในความเป็นจริง เปลี่ยนมุมมองและทัศนคติให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และให้ความสำคัญต่อการกระทำต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะในด้านชีวิตประจำวัน หรือการทำงานก็ตาม 


การอบรม Outward Mindset จะช่วยให้การทำงานและการใช้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น

เมื่อคุณสามารถปรับมุมมองและทัศนคติของคุณต่อการมองโลกและการใช้ชีวิตนั้น ก็จะทำให้คุณสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตได้ง่ายขึ้น และทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะเมื่อคุณให้ความสำคัญกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะทำให้คุณคิดมากขึ้นในการที่จะทำสิ่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับผู้อื่นอยู่เสมอ 


การอบรม Outward Mindset จะเป็นตัวช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ

และข้อสุดท้ายที่สำคัญคือการอบรม Outward Mindset นั้นจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะเมื่อคนในองค์กรนั้นมองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในส่วนนี้จะทำให้การทำงานในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพและไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้แล้ว ยังช่วยให้การทำงานในองค์กรของคุณนั้นมีความสุขและทุกคนพร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย


และนี่คือเหตุผลดีๆ ที่หลักสูตร Outward Mindset มอบให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี้แล้ว การอบรม Outward Mindset นั้นจะช่วยส่งเสริมให้กับคุณในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด มุมมอง การใช้ชีวิต ไปจนถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย