ตอบ


webboard_avatar

การลงทุน ltf หรือ rmf มีความเสี่ยงไหม?​ และดีสำหรับคุณหรือไม่?

2019-11-03 10:42 PM

main_topic_avatar

teera.18

กระทู้: 59

การลงทุน ltf หรือ rmf มีความเสี่ยงไหม?​ และดีสำหรับคุณหรือไม่?


สำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนหรือคุ้นเคยกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคงคุ้นเคยเกี่ยวกับชื่อของกองทุน ltf หรือ rmfมาบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นการลงทุนที่หลาย คนมักจะแนะนำอยู่บ่อย ทำให้มีหลาย คนที่คิดจะนำเงินมาลงทุนกับกองทุนประเภทนี้แต่ยังลังเลอยู่ เนื่องจากในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายประเภทให้เลือกลงทุนตั้งแต่ หุ้น กองทุนรวม รวมถึง ตั๋วแลกเงิน ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน วันนี้เราจึงมีรายละเอียดเจาะลึกเฉพาะ LTF กันก่อนถึงข้อดีและความเหมาะสมของการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้คุณนำไปตัดสินใจเลือกได้ด้วยตัวเอง


กองทุน LTF คืออะไร แล้วมีข้อดีอย่างไร

เท้าความถึงนิยามกันก่อน กองทุน LTF (Long Term Equity Fund)  เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นไทย กลุ่มเป้าหมายของกองทุนที่ว่านี้ก็คือนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนระยะยาวแต่ไม่มีความรู้หรือไม่ต้องการเสียเวลาและจัดการการลงทุนของตัวเอง เฉลี่ยแล้วผลตอบแทนดีกว่าการ ออมเงิน ในธนาคารเพื่อเอา ดอกเบี้ยเงินฝาก อยู่มาก โดยผู้ลงทุนจะมอบหน้าที่ดังกล่าวให้กองทุนจัดการ วางแผนการเงิน ของเราแทน จุดเด่นก็คือความเสี่ยงน้อยเพราะตามธรรมชาติของกองทุนรวมจะมีการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงอยู่แล้ว ปกติ LTF ต้องการให้ผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพในการบริหารเงิน หากถือครบกำหนดเวลาผู้ลงทุนจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วนต่างจาก ประกันการเดินทาง ที่เมื่อครบกำหนดกลับจากวันทำประกันก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองใด อีก


สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิ่งที่ทำให้ LTF เหนือกว่าการลงทุนอื่น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ กองทุนltf มีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นเพราะรัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มตัวให้ประชาชนลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองเหมือนกับการที่เราพยายามจะหา สินเชื่อเพื่อธุรกิจ มาลงทุนของตนเองและสร้างความมั่นคงให้ตลาดหุ้นของประเทศ จึงได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี แถมส่วนต่างกำไรจากการขายหน่วยลงทุนก็ได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วย


เหมาะที่จะซื้อไหม และใครควรจะซื้อกองทุนนี้

หากพิจารณาถึงผลตอบแทนก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมา LTF ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีมาตลอด สูงกว่าการลงทุนหลายประเภท สูงกว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก แบบเทียบกันไม่ติด และมีความเสี่ยงที่ต่ำ แต่ก็ไม่ถึงกับไม่เสี่ยงเลย เพราถ้าตลาดหุ้นไทยแย่ ผลตอบแทนก็ย่อมจะน้อยตามไปด้วย สำหรับสิทธิลดหย่อนภาษีนั้นให้คุณลองดูว่าอยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ (310,000 บาทต่อปี) ถ้าต่ำกว่านี้กองทุนดังกล่าวจะน่าสนใจลดลงเพราะคุณจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเนื่องจากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ อีกประการหนึ่งที่เป็นจุดด้อยก็คือ LTF ต้องการให้ผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนค่อนข้างนานถึง 7 ปี ซึ่งทำให้คุณอาจขาดสภาพคล่องได้หากกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการลงทุนในกองทุน LTF ถือเป็นช่องทางที่ดีสำหรับผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องชำระภาษีบุคคลธรรมดา หรือผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวแต่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการซื้อหุ้นนั่นเอง อีกทั้งคุณยังจะต้องรอได้โดยไม่รีบใช้เหมือนกับการออมเงินทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง จึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนแต่ละครั้งเสมอ