ตอบ


webboard_avatar

บัตรเครดิต กับ เงินกู้ แตกต่างกันอย่างไร

2019-11-23 11:09 PM

main_topic_avatar

teera.18

กระทู้: 82

บัตรเครดิต กับ เงินกู้ แตกต่างกันอย่างไร


บัตรเครดิต คือ บัตรที่สถาบันทางการเงินได้ออกให้กับลูกค้าหรือสมาชิก ที่ได้ทำการสมัครขอใช้เครดิต โดยคนที่จะ สมัครบัตรเครดิต ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีรายได้และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันการเงินนั้นกำหนดไว้ โดยวงเงินที่สถาบันการเงินให้กับเจ้าของบัตรจะมีประมาณ 3 - 5 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติของเจ้าของบัตรเครดิตนั้น ด้วย อีกทั้งผู้ที่มีสมัครบัตรจะได้รับ สิทธิพิเศษบัตรเครดิต และ โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับการกำหนดของธนาคารที่ให้บริการ


เงินกู้ คือ เงินที่ลูกหนี้หรือลูกค้าของสถาบันการเงินมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน โดยทำ การกู้เงิน กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ด้วยการทำสัญญาว่าจะขอกู้เงินและจ่ายเงินคืนภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายคืนให้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ตามสัญญาที่ได้ทำการตกลงกันไว้ เพราะถือเป็น การลงทุน ของทางธนาคารและสถาบันทางการเงิน อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ก็จะมีผลิตภัณฑ์ในด้านสินเชื่อที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อSCB เพื่อธุรกิจ เงินกู้ลูกค้าบุคคล เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อSCB เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น เงินกู้ในแต่ละประเภทนั้นอาจจะมีสินทรัพย์ไว้ค้ำประกันอีกทีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เงินกู้ การลงทุน เพื่อธุรกิจ หากมี การกู้เงิน ในวงเงินที่สูงก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันยอดเงินกู้นี้


ข้อแตกต่างระหว่างเงินกู้และ บัตรเครดิต

การชำระเงินคืน 

บัตรเครดิต จะมีระยะเวลาในการปลอดดอกเบี้ยประมาณ 30 - 45 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารและสถาบันทางการเงิน ซึ่งทางผู้ใช้บัตรสามารถที่จะเลือกจ่ายแบบเต็มวงเงินที่ใช้เครดิตไปหรือผ่อนจ่ายก็ได้ มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนแบบปลอดภาษีภายใน 30 - 45 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธนาคารและสถาบันการเงินของแต่ละที่ ในขณะที่เงินกู้นั้นจะเป็นการชำระเงินแบบเป็นงวด มีดอกเบี้ยที่รวมมาให้ พร้อมกับเงินต้นที่ชำระตามสัญญาแล้ว หากดูโดยรวมแล้ว อัตราดอกเบี้ยหากแบ่งเป็นการผ่อนชำระเงินคืน ดอกเบี้ย บัตรเครดิต จะสูงมากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ทั้งเงินที่นำมาให้กู้และบัตรเครดิต ล้วนมีต้นทุนในการดำเนินการ จึงทำให้มีค่าธรรมเนียมและค่าปรับ หากผู้กู้และเจ้าของบัตรเครดิตผิดนัดชำระหรือมีการชำระที่ล่าช้า จะทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้นได้