ตอบ


webboard_avatar

อยากกู้สินเชื่อออนไลน์เตรียมเอกสารอย่างไรให้ดูน่าเชื่อถือ

2020-05-12 07:16 PM

main_topic_avatar

mintsaccount

กระทู้: 11

อยากกู้สินเชื่อออนไลน์เตรียมเอกสารอย่างไรให้ดูน่าเชื่อถือ

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงกู้เงินธนาคารไม่ผ่าน ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีประวัติเสียชำระค่าต่างๆ ล่าช้าให้เสียเครดิตมาก่อน ทำให้ต้องเริ่มต้นเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ ซึ่งอาจทำให้ถูกมองว่าขาดความน่าเชื่อถือเพราะยื่นกู้หลายที่ในเวลาไล่เลี่ยกันและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่านการพิจารณา ดังนั้นนอกจากต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วเอกสารต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย 

เอกสารส่วนแรกที่ต้องเตรียม คือ เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถเตรียมได้ง่ายๆ แต่สำคัญที่ข้อมูลต่างๆ ในส่วนนี้ต้องตรงกับในใบสมัครสินเชื่อด้วย จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้กู้มากขึ้น  

สำหรับเอกสารส่วนที่สอง คือ ใบสมัครสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ต้องการกู้เงิน ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ ที่ทำงาน ฐานเงินเดือน อายุการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน เพราะหลังจากส่งเอกสารทั้งหมดแล้วสถาบันการเงินมักตรวจสอบข้อมูลด้วยการโทรไปที่ที่ทำงานของผู้กู้ และควรรับโทรศัพท์เสมอแม้ว่าจะเป็นเบอร์ที่มีคุ้นเคยก็ตาม เพราะหากติดต่อไม่ได้เกิน 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่อาจตัดสินว่าผู้กู้ติดต่อยาก เป็นสาเหตุทำให้สถาบันไม่อนุมัติเงินกู้ด่วน 

และส่วนที่สาม คือ ส่วนของเอกสารยืนยันรายได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยืนยันสถานะทางการเงินของผู้กู้ว่าพร้อมสำหรับการชำระเงินคืนร่วมถึงแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ โดยควรอัพเดทสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และห้ามขาดการเดินบัญชีโดยเด็ดขาด  นอกจากนี้ควรมีเงินเหลือออมไว้ในบัญชีด้วย ยกตัวอย่าง เงินเดือน 15,000 บาท ควรมีเงินเหลือค้างไว้ในบัญชีอย่างน้อยเดือนละ 1,500 บาท เนื่องจากสถาบันการเงินจะพิจารณารายได้ต่อเดือนของผู้กู้เป็นหลัก เพียงเท่านี้ก็เป็นการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสารประกอบการสมัครและช่วยให้ผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น