ตอบ


webboard_avatar

กลยุทธ์การตลาด 4T

2020-06-13 04:09 PM

main_topic_avatar

adminupmedio

กระทู้: 17

          หลายคนที่เคยเรียนการตลาด
หรือพอมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดมักจะคุ้นเคยกับการตลาดยุค
4P แบบดั้งเดิม
ลองมาดูกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนไปหลังผ่านช่วงปรับตัวกันบ้างว่ามีแนวโน้มตามพฤติกรรมอย่างไร


          ดร.เอกก์
ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำ
กลยุทธ์การตลาดที่ปรับไปตามสถานการณ์ปัจจุบันยุคกักตัวและอยู่ด้วยความระวังเชื้อโรคกัน
พฤติกรรมคนเปลี่ยนโดยถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนทีเดียวพร้อมกันทั้งโลก
เราจะเตรียมการรับมือกับ
New normal นี้ได้อย่างไร

กลยุทธ์การตลาด 4T (จากของเดิม 4P)

          Tangible Solutions หมายถึง
สินค้า การบริการที่ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่จับต้องได้
ยกตัวอย่างช่วงนี้ที่ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัย การกระจายเชื้อโรคทางอากาศถึงกัน
ซึ่งเชื้อโรคมีขนาดเล็กมากและลอยอยู่ในอากาศเราไม่มีทางมองเห็นหรือรู้ว่าอยู่ตรงไหน
แต่สิ่งที่ร้านอาหารทุกร้านจำเป็นต้องมีคือ ฉากกั้น มาคั่นระหว่างบุคคล
แม้ว่าตอนมาเราจะนั่งรถมาคันเดียวกันตัวติดกัน แต่ก็เลือกเดินเข้าร้านที่มีฉากกั้นมากกว่าร้านที่ไม่มี
เพราะรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าแม้ว่าหลังกินเสร็จก็นั่งรถกลับบ้านคันเดียวกันอยู่ดี


           Transparent Price การตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงแม้ว่าการซื้อสินค้าหลายอย่างจะมาจากการใช้อารมณ์ตอนตัดสินใจซื้อ แต่ช่วง
lockdown
ที่ทุกคนอยู่บ้านและเรียนรู้การทำทุกอย่างด้วยตัวเองไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เอง
ทำให้รู้ว่าสินค้าหรือบริการแต่ละอย่างมีต้นทุนเท่าไหร่
การที่ผู้ขายใช้กลยุทธ์การตลาดตั้งราคาที่มากเกินหรือราคาหรูเกินจะทำให้ผู้ซื้อนั้นเกิดความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเพราะตัวเองเคยไปซื้อและลองทำไม่ได้แพงแบบนี้
ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดต้องปรับคือการเล่าอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจ


          Timely รอได้แต่ต้องตรงต่อเวลา
หากเป็นเมื่อก่อนความไวและการเข้าถึงของลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับแรกไปถึงร้านค้าจะต้องได้เข้าไปใช้บริการ
อาหารจะต้องถูกเสิร์ฟอย่างรวดเร็ว
เปลี่ยนเป็นลูกค้ารอได้ด้วยเหตุผลความปลอดภัยของลูกค้า
เช่นการจำกัดจำนวนคนเข้าร้านที่ทำให้ลูกค้าต้องยืนรอที่หน้าร้าน


           Truth การส่งมอบความจริง
ข้อเท็จจริงให้ลูกค้า
เดิมทีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรทำตลอดเพียงแต่ในช่วงที่ทุกคนกักตัวทำให้มีเวลาว่างในการค้นคว้าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้า
วัตถุดิบที่มา ล้ำไปถึงโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบว่าน่าเชื่อถือหรือไม่
ดังนั้นการสร้าง
story หรือการทำโปรโมชันจะต้องคลีนและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น          การปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคครั้งใหญ่
แบรนด์หรือนักการตลาดจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ปรับตาม ลองปรับไปพร้อมๆกันครับ


          ก่อนจะไปเลือกลงว่าจะใช้
media ตัวไหนคุณจะต้องเข้าใจ Customer Journey เพราะบทบาทของแต่ละสื่อไม่เหมือนกัน
การวัดผลและค่าใช้จ่ายในการคำนวณก็ต่างกัน ความคาดหวังก็ต่างกันไป
ข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.upmedio.com/digital-marketing-agency/#Marketing #4P #DigitalMarketing #Digital #การตลาด