ตอบ


webboard_avatar

ความสำคัญของทรายก่อสร้างที่มีต่อการทำงาน

2020-06-25 04:59 PM

main_topic_avatar

adminjumlong

กระทู้: 10

          ทราย
ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีผลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก
ทรายมีหลากหลายชนิดและนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนงาน
ไม่ว่าจะเป็นการนำไปผสมคอนกรีต นำไปก่อสร้างในส่วนงานต่างๆ
 ทรายแต่ละชนิดมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป
ในทางอุตสาหกรรมจะไม่ใช้ทรายผิดประเภทเพราะจะส่งผลเสียต่องานที่ออกมาได้
ดังนั้นเราจะต้องรู้จักทรายสำหรับการก่อสร้างก่อนว่ามีชนิดไหนบ้าง
เพื่อที่จะได้รู้ว่าทรายประเภทไหนเหมาะสำหรับงานที่เราทำ
ทรายก่อสร้าง

1.ทรายหยาบ

          ทรายหยาบจะมีลักษณะเป็นเม็ดทรายที่มีขนาดใหญ่
มีเหลี่ยมคมและแข็งแรง
สำหรับทรายหยาบนิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างประเภทที่ต้องการความแข็งแรงสูง
เช่นงานคอนกรีต สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
 ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีต ก็จำเป็นต้องใช้ทรายหยาบเป็นวัตถุดิบหลัก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรายหยาบต้องมีมาตรฐานตามค่าที่กำหนดไว้สำหรับงานก่อสร้าง
ที่
2.6 – 3.0 เนื่องจากจะส่งผลต่อความแข็งแรงแและความปลอดภัย2.ทรายหยาบกลาง

          ทรายหยาบกลางเป็นทรายที่มีขนาดเล็กลงมาจากทรายหยาบปกติ
ลักษณะโดยรวมจะมีความหยาบเล็กน้อยแต่ไม่ละเอียดจนเกินไป
ส่วนใหญ่แล้วทรายหยาบกลางจะนำไปใช้สำหรับการผสมปูน ทำแผ่นพื้น
หรืองานประเภทที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงมากจนเกินไป
3.ทรายละเอียด

          ทรายละเอียดจะใช้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงสูงมากมาย
เช่นการนำไปทำอิฐมวลเบา หรือการฉาบผนังกำแพงต่างๆ
โดยค่าความละเอียดของทรายจะต้องได้มาตรฐานตามที่อุตสาหกรรมก่อสร้างและกำหนดไว้เช่นเดียวกัน
เนื่องจากงานที่ออกมาของทรายประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ความละเอียดสูง
ถ้าเม็ดทรายไม่ได้มาตรฐานหรือมีความละเอียดไม่เพียงพออาจกระทบต่องานอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นได้
4.
ทรายถม

          ทรายถมจะเป็นทรายที่มีลักษณะเฉพาะตัว
บางคนก็เรียกว่าทรายขี้เป็ด โดยประเภทของงานที่จำเป็นต้องใช้ทรายถมก็คืองานถนน
เส้นถนนต่างๆ ในประเทศที่ใช้ก่อสร้างก็มีทรายถมเป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น
ตรงจุดนี้จะเห็นได้เลยว่าทรายถมมีความสำคัญต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังนิยมนำไปใช้ถมตามพื้นก่อนที่จะเทสำหรับการปรับพื้นที่
สิ่งที่สำคัญสำหรับทรายถมคือต้องได้มาตรฐานและไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนเข้ามาในทรายเป็นอันขาด
ดินลูกรัง

          จะเป็นดินที่มีความหยาบ อยู่ในชั้นกรวด
เป็นดินที่มีเศษหินผสมรวมด้วย
 มีสีเป็นเอกลักษณ์คือสีน้ำตาลแดง
ดินลูกรังจะนิยมนำไปใช้ในงานประเภทถนน งานถมที่ ถมถนน เป็นต้น
          และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของทรายสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างจะเห็นได้เลยว่าทรายมีความสำคัญและเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้
โดยทรายแต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับแรกก็คือมาตรฐานของทรายว่าตรงตามสเปคของงานก่อสร้างหรือไม่
เนื่องจากถ้าไม่ได้มาตรฐานอาจจะส่งผลในระยะยาวได้


 

ขอบคุณเนื้อหา
และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่:
https://jumlong.co.th/services

#ขนส่ง
#หิน #ทราย #บริการ #ขนส่งหิน #ขนส่งทราย
#ขนส่งหินทราย #หินทราย