ตอบ


webboard_avatar

5 สิ่งสำคัญ เพิ่มทักษะให้ตัวเองคว้าความฝันได้สำเร็จ

2020-06-29 09:31 AM

main_topic_avatar

c.hendrie

กระทู้: 123


ปัจจัยในการไปถึงฝันและประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาเพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนจำเป็นต้องเพิ่มทักษะให้ตัวเองในด้านอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและวิธีการทำงานให้สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับสิ่งสำคัญ 5 อย่างที่ควรมีเพื่อเพิ่มทักษะให้ตัวเองกันความฉลาดทางอารมณ์

สิ่งแรกที่ไม่ว่าใครจะเก่งแค่ไหน แต่หากขาดไปก็จะทำให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างผลเสียในระยะยาวได้ นั่นก็คือความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ (Emotional Quotient) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ รู้ว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรในเวลาแบบไหน เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อพัฒนาและแก้ไข และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบข้างได้


Design Thinking

กระบวนการคิดแบบ Design Thinking เป็นทักษะใหม่ที่สำคัญในศตวรรษนี้ เพราะขั้นตอนการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและระดมความคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก่อนจะทำแบบจำลองขึ้นมาและนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จะทำให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง กระบวนการคิดนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานหลากหลายรูปแบบ


คิดนอกกรอบ

การเพิ่มทักษะให้ตัวเองด้วยการคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่สำคัญและท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการออกจาก Comfort Zone ของตัวเองไปลองทำสิ่งใหม่ๆ เริ่มจากการกล้าคิดอะไรที่แตกต่างและไม่เคยทำ โดยไม่กลัวว่าจะล้มเหลว การกล้าคิดนอกกรอบจะทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ที่อาจพัฒนาไปได้ไกลหลายเท่า


Do Less, Get More

เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง หากเราสามารถทำงานแบบ “ทำน้อย แต่ได้ผลมาก” จะทำให้เราทั้งประหยัดเวลาและได้ผลที่คุ้มค่า สิ่งที่จะทำให้เรา Do less, get more ได้คือการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน หากแผนที่วางไว้ดีแล้ว จะทำให้ลำดับความสำคัญได้และประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก ทั้งยังได้งานที่มีคุณภาพอีกด้วย


ภาวะความเป็นผู้นำ

สิ่งสุดท้ายที่ควรเพิ่มทักษะให้ตัวเองคือความเป็นผู้นำ ซึ่งถึงแม้ไม่ได้เป็นหัวหน้าก็ควรมีไว้ เพราะทักษะนี้จะทำให้เรารู้จักวางแผนจัดการงาน สื่อสารกับคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ดี ทั้งยังมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับการทำงานในทุกแขนงหากต้องการเพิ่มทักษะให้ตัวเอง เพื่อให้มีศักยภาพมากพอในการทำงานในยุคที่มีการแข่งขันสูง ควรเริ่มจากทักษะทั้ง 5 อย่างนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวเองทั้งด้านแนวคิดและกระบวนการทำงาน พัฒนาจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด