ตอบ


webboard_avatar

3 ข้อดีของการใช้บริการ dynamic consent form ในการจัดการข้อมูลลูกค้า

2020-07-13 10:44 PM

main_topic_avatar

muthitass

กระทู้: 28

นับตั้งแต่มีการประกาศว่าจะเริ่มบังคับใช้ กฎหมาย pdpa  แน่นอนว่าย่อมทำให้บริษัทใหญ่น้อยต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ เพราะหลังจากที่มีการประกาศใช้แล้ว ทุกองค์กรจะไม่สามารถใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเดิมที่เคยเก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ได้หากไม่ได้ดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ในขณะเดียวกันก็ต้องวางระบบในการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยโดยเฉพาะ จึงทำให้มีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหากมีการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอม

 

            การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากที่ EU หรือสหภาพยุโรป ได้เป็นผู้นำร่องใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลในกลุ่มประเทศ EU ด้วยการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากล มีชื่อว่า GDPR หรือ General Data Protection Regulation ตั้งแต่ 25 พ.ค. 61 เป็นต้นมา ซึ่งมีหลักการคือ ให้เจ้าของข้อมูลสามารถยินยอมหรือยกเลิกคำยินยอมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ อีกทั้งจะต้องมีการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

ดังนั้นเพื่อช่วยให้ทุกองค์กรสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง ทาง columbus agency จึงได้ออกแบบเครื่องมือที่มีชื่อว่า dynamic consent form ขึ้นมา ซึ่งมีประโยชน์ต่อทุกองค์กร เนื่องจากทันสมัย ใช้งานง่าย และสอดคล้องกับกฎหมาย 

 

1.     ใช้งานง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

สมัยนี้ความรวดเร็วในการจัดการกับข้อมูลถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่ทำให้หลายองค์กรเลือกใช้เพื่อทำให้ตัวเองก้าวนำหน้าคู่แข่ง แน่นอนว่าถ้าเลือกใช้แบบฟอร์มแสดงการยินยอม จะช่วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพราะใช้เวลาเพียง นาทีในการนำ script ไปติดตั้งที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้น ก็จะสามารถดำเนินขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลได้แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินการให้ยุ่งยาก อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดได้อย่างดี

 

2.     เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญมากกับทุกองค์กร เพราะการเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการยินยอม การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการถอนความยินยอมของผู้ให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการแบบ Real Time ซึ่งส่งผลดีหากเกิดกรณีที่เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมขึ้น จะทำให้ทางองค์กรสามารถยกเลิกการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่อาจนำมาซึ่งการฟ้องร้องกันภายหลัง เสียทั้งเวลาและความน่าเชื่อถือในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

3.     มีมาตรฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ด้วยความที่ columbus agency เป็น Online Advertising Agency ที่ได้มาตรฐาน ทำให้มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีการแสดงคำขอความยินยอม จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล และรายละเอียดของ Cookie ในรูปแบบ Pop-up และที่สำคัญเจ้าของข้อมูลสามารถเลือกได้ว่าจะให้เก็บหรือไม่ให้เก็บข้อมูลในส่วนใดก็ได้ที่ต้องการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้บน Block Chain ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกัน เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูล เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกัน 

 

ข้อดีของ dynamic consent form นี้ เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าครบตามเงื่อนไขของ กฎหมาย pdpa ทั้งการยินยอม การรักษาความปลอดภัย และการถอนความยินยอม