ตอบ


webboard_avatar

Supply Chain สำหรับงานอุตสาหกรรม

2020-07-28 03:10 PM

main_topic_avatar

adminjumlong

กระทู้: 10

        supply
chain
หรือห่วงโซ่อุปทาน
เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
เพราะการทำธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการซื้อขาย และเข้าใจถึงกลไกตลาดอยู่เสมอ รวมไปถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องมีการบริหารการจัดการในธุรกิจทั้งในด้านของสินค้าและความต้องการของลูกค้าต้องสอดคล้องกัน
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

 

ทำความรู้จัก supply
chain
ให้มากขึ้น

        ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับ
supply chain ให้มากขึ้นกว่าเดิมกันก่อน supply
chains
หรือที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน
นั่นคือการบริหารการจัดการเกี่ยวกับระบบต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
เริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ ตลอดจนการเข้าสู่กระบวนการผลิต
บริหารงานผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสต๊อกสินค้าแบบเป็นระบบและเป็นรูปประธรรม
สิ่งที่สำคัญสำหรับ
supply chain ก็คือต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และทำออกมาอย่างรวดเร็ว ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่า
นำวัตถุดิบต่างไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและยังรวมไปถึงการสรรหาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 

ความสำคัญของ supply
chain
กับระบบการขนส่ง

        supply
chain
จะเป็นการทำธุรกิจโดยเน้นในเรื่องของการผลิต
แต่ขาดความเข้าใจในการขนส่งโลจิสติกส์
แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปทางผู้ประกอบการและบริษัทอุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการขนส่งเป็นอย่างมาก
ยิ่งมีการขนส่งที่ดีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน
มีการวางแผนเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่มือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อบริษัทผู้ประกอบการมากขึ้นไปด้วย

 

องค์ประกอบหลักของ supply
chain

        supply
chain
ยุคใหม่จะมีการแบ่งออกเป็น
3 ส่วนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจง่ายและสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
คือ

 

Upstream
supply chain

        ในส่วนแรกเลยคือส่วนของขั้นตอนการผลิต
ระบบการจัดการที่ดีต้องมีการสรรหา จัดหาวัตถุดิบจาก
supplier
ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป
ตลอดจนไปถึงการติดต่อประสานงาน การเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อต่อรองสินค้า
และท้ายที่สุดก็คือการเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานตามที่บริษัทได้วางแผนเอาไว้

 

Internal
supply chain

        ส่วนต่อมาในระบบห่วงโซ่อุปทาน
หรือ
supply chain ก็คือ การนำวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนใดๆ
เนื่องจากผลผลิตที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพทางบริษัทอุตสาหกรรมจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้

 

downstream
supply chain

        ขั้นตอนต่อมาของ supply
chain
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์
ยิ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างขนส่งหินทราย
ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนจัดส่งสินค้า
ต้องมีการเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบสินค้าก่อนขนส่งทุกครั้ง
ถ้าระบบการจัดการดีก็จะสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณเนื้อหา และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่:
https://jumlong.co.th/services