ตอบ


webboard_avatar

4 ทริคดี ๆ สอนลูกให้เป็นคนคิดบวก

2020-09-09 03:49 PM

main_topic_avatar

pakawinsongpin

กระทู้: 2

อย่างที่โบรานได้กล่าวเอาไว้เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ถ้าผู้ใหญ่สั่งสอนเรื่องใดหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาให้เด็กเห็น เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมเหล่านั้น ดังเช่นการสั่งสอนลูกน้อยจุงสำคัญแต่เราจะสั่งสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี คิดบวก ได้ดังนี้ครับ


1. ฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น เพียงแค่เราฝึกให้ลูกของเรานั้นมีความเมตตาต่อทุกสิ่งบนโลก แม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็ก ๆ ฝึกให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยต้องมีความอดทน ขยัน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค ตั้งแต่เล็ก ๆ ให้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รวมถึงสัตว์ร่วมโลกครับ เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีพฤติกรรมเหล่านี้ในทางที่ดี

2. สอนให้มีความพยายามและการปล่อยวาง การสอนในลักษณะอย่างนี้จะทำให้เด็กมีความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ตนเองสนใจให้สำเร็จ เมื่อเกิดความล้มเหลวควรสอนให้เด็กรู้จักไปวางไม่ยึดติกับสิ่งนั้น เพราะเมื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ จะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยที่ไม่มีภาวะของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องครับ

3. สอนให้เข้าใจคนอื่น สอนให้ลูกรู้จักทำความเข้าใจกับความรู้สึกของคนอื่น โดยไม่เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้ง เช่น เพื่อนโดนแกล้งไม่ว่าจะสาเหตุอะไรให้สอนให้ลูกรู้จักปลอบโยน ไม่ทำร้ายจิตใจของเพื่อน ให้เขาเข้าใจว่าเพื่อนกันต้องรักกันไม่แกล้งกันครับ

4. ไม่หนีปัญหา เมื่อไหร่ที่เด็กหรือลูกของเราทำผิดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเล็กน้อยหรือใหญ่ ควรสอนให้เขาไม่หนีปัญหา ให้อยู่เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยที่มีพ่อแม่ให้คำปรึกษาคอยชี้แนะให้เขาทำอย่างลุร่วงสำเร็จด้วยดีครับ

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเล่นเกม Joker123 ติดโทรศัพท์จนเกินไป เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ จะทำให้เด็กซึมซับความสอนให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่คิดบวก และเป็นคนดีครับ