ตอบ


webboard_avatar

แนวคิดการทำธุรกิจของ RS จากค่ายเพลงสู่ entertainmerce

2020-09-28 10:38 PM

main_topic_avatar

unyana

กระทู้: 154


ผลประกอบการ กำไรของบริษัท และราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นคาดหวัง ยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ที่หลาย ๆ คนจำเป็นที่จะต้องประหยัดค่าใช้จ่าย การวางแผนโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่สามารถอาศัยแค่การที่ทำการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ดี แต่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในการมองทิศทางของตลาด ช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ และไอเดียในการเข้าถึงผู้บริโภคได้จริงโดยต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วยความคิดที่สดใหม่และมีความก้าวทันกับกระแสสังคมจึงนำพาให้บริษัทอาร์เอสและอาร์เอสบริษัทในเครือนั้นสามารถสร้างกำไรและมีมูลค่าหุ้น RS ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาอย่างมากทีเดียว

จากธุรกิจค่ายเพลงอาร์เอสสู่ entertainmerce

บริษัทอาร์เอสในปัจจุบันมีแนวคิดการทำงานแบบ Agile ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะทำให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทางผู้บริหาร RS มีการใช้ทีมงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานกับทีมงานเก่าที่มีประสบการณ์และมีความสามารถให้มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแรงพร้อมพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ

ความน่าสนใจของโมเดลธุรกิจแบบ entertainmerce ของทางอาร์เอสก็คือการผสมผสานกันระหว่าง Entertainment และ commerce โดยทางผู้บริหารอาร์เอสนั้นมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจด้วยแนวคิดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำซึ่งก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าด้วยศักยภาพของทางบริษัทอาร์เอสนั้นมีความครบครันซึ่งในส่วนของ Entertainment นั้นก็จะมีในส่วนของช่อง 8 แอปพลิเคชัน Coolism และ RS Music เป็นต้น และในส่วนของ Commerce นั้นจะประกอบไปด้วย RS Mall และ Life Star

โดยทางผู้บริหารของอาร์เอสก็ได้ใช้ต้นทุนที่มีอยู่ต่อยอดการสร้างรายได้จากการขายสินค้าของทาง RS mall ทั้งในส่วนที่เป็น Telesales ที่เป็นการสร้างยอดขายผ่านการโฆษณาทางทีวีด้วยทางอาร์เอสก็ได้นำเอาช่วงเวลาโฆษณาที่มีอยู่แล้วกว่าครึ่งหนึ่งมาใช้โฆษณาสินค้าต่าง ๆ ของ RS mall จนทำให้เกิดการเติบโตของยอดขายสินค้าและสามารถขยายฐานลูกค้าให้มีมากถึง 1.4 ล้านรายเลยทีเดียว รวมทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  อย่างแอปพลิเคชันของ RS ที่มีโปรโมชันและราคาที่คุ้มค่าก็ทำให้มีการเติบโตมากขึ้นเช่นกัน

ต้องบอกเลยว่าอาร์เอสบริษัทในเครือที่สามารถสร้างรายได้รวมสูงส่งผลทำให้หุ้น RS สูงขึ้นอย่างในทุกวันนี้ ซึ่งเห็นได้จากข่าวหุ้น RS ก็ด้วยมุมมองที่กว้างไกลของผู้บริหาร และการเลือกใช้โมเดลธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัย รวมทั้งวิธีการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาที่ดีจึงทำให้บริษัทอาร์เอสสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างผลประกอบการได้อย่างมหาศาล

 คลิกชมหุ้น RS เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย http://ir.rs.co.th/th/