ตอบ


webboard_avatar

หลอดไฟยูวีเทคโนโลยีหลอดไฟฆ่าเชื้อ

2020-10-11 03:47 PM

main_topic_avatar

mheimhei

กระทู้: 8

หลอดไฟยูวี คือ หลอดไฟชนิดพิเศษที่ผลิตออกมาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยทำให้เกิดแสงสว่างพร้อมกับสังเคราะห์รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) โดยเลียนแบบมาจากธรรมชาติออกมาผ่านหลอดไฟ ทำให้หลอดไฟยูวีมีคุณสมบัติเผาไหม้ฆ่าเชื้อโรคได้

Premium Photo | Light bulb with wood house on the table


รังสียูวี (UV) หรือรังสีเหนือม่วง คือรังสีคลื่นแม่เหล็กที่มองไม่เห็นประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ โดยในแสงจากดวงอาทิตย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ รังสีที่มองเห็นได้ และ รังสีที่มองไม่เห็น  รังสีที่มองเห็นได้ก็คือแสง 7 สีที่จะมองเห็นก็ต่อเมื่อมีความชื้นในอากาศสูงหรือแสงที่เราเรียกกันว่ารุ้งกินน้ำ ส่วนรังสีที่มองไม่เห็นนั้นคือพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

- รังสีอัลตาไวโอเลต (Ultraviolet) หรือ UV คุณสมบัติทำให้เกิดการเผาไหม้

- รังสีอินฟาเรด (Infrared) คุณสมบัติทำให้เกิดความร้อน

หลอดไฟยูวีฆ่าเชื้อไวรัสได้ยังไง?

รังสี UV มีความสามารถหรือคุณสมบัติการเผาไหม้ในอัตราที่สูงทำให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนานำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตราย หากเป็นรังสี UV ในแสงแดดจะเจือจางเพราะต้องผ่านชั้นบรรยากาศกว่าจะมาถึงผิวโลกทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ทันทีแต่ต้องใช้ระยะเวลา แต่รังสี UV ที่เปล่งจากหลอดไฟยูวีจะถูกกำหนดให้อยู่ในช่วง ในช่วง 200 - 313 nm ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถทำลาย ไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA ได้ ด้วยการขัดขวางกระบวนการทำงานของเซลล์ไวรัส โดยรบกวนการทำงานของ Dimerization ในตำแหน่งของ Uracil Nucleotide ของ RNA รวมทั้งสามารถทำลายจุลินทรีย์ อย่างแบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด และ ราได้อีกด้วย ดังนั้นด้วยคุณสมบัติของรังสี UV ในหลอดไฟยูวีจึงสามารถทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็น RNA VIRUS ด้วยเช่นกัน 

การนำหลอดไฟยูวีไปใช้ประโยชน์

มีการนำมาใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งใช้ในชีวิตประจำวันด้วย เช่น การใช้รังสี UV ฆ่าเชื้อในอากาศหลอดไฟ UVGI ที่นิยมนำมาติดตั้งในสถานที่สาธารณะเพื่อฆ่าเชื้อ เช่น สำนักงาน ค่ายทหาร ท่อปรับสภาพอากาศ โรงหนัง โรงเรียน เครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในโรงอาหาร การนำมาใช้ในโรงพยาบาลและฆ่าเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์ ห้องทดลอง ใช้ฆ่าเชื้อในเรือนปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมคววามงาม การใช้รังสียูวีฆ่าใช้ในตู้ปลา การใช้ไฟยูวีในการตรวจนับธนบัตร ดักจับแมลง หรือแม้แต่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น หลอด uv philips หรือ osram แบรนด์ที่นำเทคโนโลยีหลอดไฟยูวีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่ง หลอด uv philips หรือ osramเป็นหลอดไฟจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ

 

รังสียูวีที่นำมาใช้กับหลอดไฟยูวี

รังสียูวีจะแบ่งประเภทตามช่วงคลื่นความยาวแสง (Wavelength) ซึ่งนับตั้งแต่ 400 - 10 นาโนเมตรด้วยความยาวคลื่นที่ต่างกันทำให้มีคุณสมบัติการเผาไหม้ที่ไม่เท่ากันจึงเลือกนำมาใช้งานได้แตกต่างกันดังนี้ 

- รังสี UVA ช่วงคลื่นระหว่าง 315-400nm 

นิยมนำมาใช้ในเครื่องอาบแดด บำบัดด้วยแสง รักษาโรคผิวหนังบางชนิด รักษาเด็กที่มีอาการตัวเหลือง การทดสอบส่องไฟธนบัตร ใช้ประกอบเวทีการแสดง รวมถึงดักจับแมลง 

- รังสี UVB ช่วงคลื่นระหว่าง 280-315 nm

นิยมนำมาบำบัดโรคผิวหนังเช่นกัน อย่างโรคสะเก็ดเงิน นอกจากนี้ยังนำมาใช้เป็นหลอดไฟส่องให้กับสัตว์เลื้อยคลาน รังสีชนิดนี้อาจทำให้ผิวไหม้จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง

- รังสี UVC ช่วงคลื่นระหว่าง 250-280 nm

เป็นช่วงความถี่ที่นิยมนำมาใช้ฆ่าเชื้อโรค อย่างเช่นหลอดไฟยูวีฆ่าเชื้อทั้งในน้ำและในอากาศ อาทิ ตู้ปลา เครื่องกรองน้ำ สระน้ำ และ ห้องผ่าตัด หลอดไฟยูวีส่วนมากออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ดีที่ช่วงคลื่นรังสี C หรือหลอดไฟยูวีซี ในปัจจุบันก็นิยมนำหลอดไฟยูวีมาใช้กับคลื่นแสง UVA UVB และคลื่นแสงอื่นๆที่สามารถมองเห็นได้ด้วย