ตอบ


webboard_avatar

แนะนำวิธีการเป็นผู้บริหารที่ดี เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

2020-10-13 09:15 PM

main_topic_avatar

unyana

กระทู้: 156

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามประวัติและความเป็นมาของการเติบโตของธุรกิจทางด้านความบันเทิงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยจวบจนถึงปัจจุบันอย่างบริษัทอาร์เอสก็คงจะพบว่า บริษัทอาร์เอสนั้นมีผู้บริหารที่ดีที่เป็นต้นแบบในการทำงานมาโดยตลอด ซึ่งการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจความบันเทิงให้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ต้องแลกมาด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง หนึ่งในนั้นก็คือความตั้งใจความทุ่มเทกำลังแรงใจจากผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ คน เช่นนั้นวิธีการเป็นผู้บริหารที่ดีของกลุ่มผู้บริหาร RS และการเติบโตของ RS จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

 

มุ่งสู่การเติบโตและความก้าวหน้าของ RS ด้วยวิธีการเป็นผู้บริหารที่ดี

            จากแนวคิดของบริษัท RS ที่ว่า “Passion to Win” แรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการที่จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ผู้บริหารที่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นวิธีการที่จะช่วยตอกย้ำเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธี การเป็นผู้บริหารที่ดี มีดังต่อไปนี้


ในส่วนแรกก็จะต้องเริ่มต้นจากวิธีการตั้งเป้าหมายให้มีความชัดเจน เช่น เริ่มจากการตั้งผลประกอบการ ยอดขายสินค้า ผลลัพธ์เชิงคุณภาพไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต้องมีการทบทวนเป้าหมายซ้ำ ๆ มีความแน่วแน่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรเป็นเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลดีกับองค์กรหรือว่าบริษัทนั้น ๆ ในระยะยาวแล้วจึงจะต้องลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความชัดเจน ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนนั้นจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เมื่อมีการดำเนินงานไปแผนงานต่าง ๆ อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือว่าความคิดเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้หลาย ๆ คนก็อาจจะเกิดความกังวลใจกับการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารที่ดีก็จะต้องช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าเราจะสามารถทำให้เป้าหมายนั้นสามารถเป็นจริงได้

นอกเหนือไปจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรนั้นสามารถเดินทางไปสู่เส้นชัยที่มุ่งไว้ได้ การมีแรงบันดาลใจนั้นช่วยทำให้หลาย ๆ คนมองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน


จากข้อมูลข้างต้นเราจะพบว่าบริษัทชื่อดังอย่าง อาร์เอส มีวิธีการและแนวความคิดดี ๆ ที่เป็นแรงผลักดันในการเป็น ผู้บริหารที่ดี ได้จริง ด้วยไม่ได้คำนึงถึงแต่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังใส่ใจและให้ความสำคัญกับการสื่อสารกันภายในองค์กรจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อแบ่งปันความคิดแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันอีกด้วย