ตอบ


webboard_avatar

ใกล้เกษียณแล้ว อยากลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ควรเลือก กองทุน SSF ไหม วันนี้มีคำตอบ

2020-11-16 12:05 AM

main_topic_avatar

teera.18

กระทู้: 109

ใกล้เกษียณแล้ว อยากลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ควรเลือก กองทุน SSF ไหม วันนี้มีคำตอบ


หลังจากทำงานกันอย่างยาวนาน มนุษย์เงินเดือนที่ใกล้เกษียณหลายท่านคงกังวลเรื่องภาษีกันเพราะฐานเงินเดือนอยู่ในช่วงที่ต้องเสียภาษีแล้ว วิธีประหยัดภาษีวิธีหนึ่งคงหลีกหนีไม่พ้นการซื้อกองทุนที่ได้รับการลดหย่อนภาษี การลงทุนใน กองทุน SSF ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ ซึ่งถ้าพิจารณาเงื่อนไขระยะเวลาถือครองที่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันซื้อ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงอายุหลัก คือ

อายุน้อยกว่า 45 ปี

กองทุนอีกประเภทหนึ่งที่มักถูกเปรียบเทียบก็คือ RMF ซึ่งมีเงื่อนไขระยะเวลาถือครองที่จะต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุต้องไม่ต่ำกว่า 55 ปี วันขาย 

คนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงก่อนอายุ 55 ปีนั้น กองทุน SSF จะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะสามารถได้เงินคืนมาก่อนได้ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้รีบต้องการใช้เงิน เงื่อนไขตรงนี้คงไม่ทำให้เกิดความแตกต่างมากนัก เพราะการลงทุนใน กองทุนรวมตราสารหนี้กับ scb นั้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดีกว่าการนำเงินมาฝากออมทรัพย์ไว้เฉย นอกจากนี้เราสามารถทำธุรกรรมซื้อ-ขายกองทุนได้โดย การโอนเงิน จากบัญชีเงินฝากผ่านทางแอปของธนาคารโดยตรงอย่างง่ายดายและสะดวก ทำให้ไม่พลาดการจับจังหวะในการลงทุนเมื่อราคาสินทรัพย์มีราคาถูก

อายุ 45 ปี ขึ้นไป

เมื่ออายุเกิน 45 ปี แล้วการถือครอง RMF นั้นจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่า 10 ปี นั่นก็คือสั้นกว่า SSF นั่นเอง ด้วยเงื่อนไขต่าง ที่แทบจะเหมือนกันระหว่างกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ ทำให้ RMF ได้คะแนนส่วนนี้ไปมากกว่า แต่ RMF นั้นจะต้องทำการซื้อต่อเนื่องทุกปี ทำให้ถ้าหากคิดจะเกษียณในช่วงอายุ 45-55 ปีนั้นจะต้องคิดให้ดีในจุดนี้เพราะมีขั้นต่ำที่ต้องซื้อคือ ปีละไม่น้อยกว่า 5 พันบาท ถึงแม้ไม่ได้ลดหย่อนภาษีในช่วงดังกล่าวก็ยังคงต้องซื้อ RMF ในอัตราขั้นต่ำ

เนื่องจากกองทุนทั้ง 2 ประเภทนั้นมีระยะเวลาถือครองค่อนข้างนาน ดังนั้นในการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศให้พิจารณาถึงความเสี่ยงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทำให้ระยะเวลาถือครองอาจจะต้องยืดออกไปอีก

โดยสรุป การซื้อ กองทุน SSF จะมีระยะเวลาถือครองที่สั้นกว่ากองทุน RMF เมื่อผู้ซื้อกองทุนมีอายุน้อยกว่า 45 ปี นอกจากนี้ การโอนเงิน เพื่อซื้อกองทุนยังมีความยืดหยุ่นกว่าเพราะไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี สามารถซื้อเฉพาะปีที่ต้องการลดหย่อนภาษี และช่วงใกล้เกษียณถ้าต้องการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ ก็ให้เผื่อใจไว้กับความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ไว้ด้วย ปีภาษีนี้อย่าลืมซื้อกองทุนที่เหมาะสม เพราะมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แน่นอน


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/other-investment/bonds.html