ตอบ


webboard_avatar

scb เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย (SCB Multi Care Multi Claims) ตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อประกันโรคร้าย

2021-02-17 09:45 PM

main_topic_avatar

mintsaccount

กระทู้: 55

scb เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย
(
SCB Multi Care Multi Claims) ตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อประกันโรคร้าย

ทั้งสภาพอากาศ
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่อาหารการกินต่างเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้
เช่น โรคมะเร็ง, โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ, โรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิตและโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท
เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานและเสี่ยงจากการแบกรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
การทำประกันโรคร้ายแรงจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินในยามฉุกเฉิน

SCB
Multi Care Multi Claims ประกันชีวิตสุขภาพ ที่มีจุดเด่นในการคุ้มครองความเสี่ยงเมื่อพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงหลายครั้ง
รวมถึงสามารถหยุดชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคภัยร้ายแรงครั้งแรกและยังให้ความคุ้มครองต่อจนครบสัญญา
ทำให้ผู้เอาประกันไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

ประกันสุขภาพ
SCB Multi Care Multi Claims สามารถจ่ายผลประโยชน์ตามความเสี่ยงได้
2 ลักษณะ คือ จ่ายเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสูงสุดถึง 3 ครั้ง โดยครั้งที่
1 จ่าย 100%  ครั้งที่ 2 จ่าย  110% 
ครั้งที่ 3  จ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและจ่ายเมื่อตรวจพบ
โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางสูงสุดถึง
3 ครั้ง โดยจ่ายครั้งละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน นอกจากนี้ในกรณีตรวจไม่เจอโรคร้าย
คืนเบี้ยเต็มจำนวนเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาโดยไม่เป็นโรคร้ายแรง นอกจากนี้สำหรับผู้มีรายได้สูงและต้องการลดหย่อนภาษีการทำประกันชีวิตสุขภาพ
SCB
Multi Care Multi Claims ยังสามารถใช้ดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 315 ได้

สำหรับเงื่อนไขในการทำประกันโรคร้าย
SCB
Multi Care Multi Claims ผู้เอาประกันจะต้องอายุรับประกันภัยตั้งแต่
1 วัน ขึ้นไปและสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกัน เริ่มต้น 300
,000
– 20
,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน
SCB Multi Care Multi Claims ตั้งแต่ 5 – 20 ปี
ซึ่งสามารถแบ่งเป็นงวดทั้งรายเดือน, รายสามเดือน, รายหกเดือนหรือรายปี
ตามความสะดวกของผู้เอาประกันและผู้ที่สนใจทำประกันสุขภาพจะต้องทำการตรวจสุขภาพและทำแบบตอบคำถามสุขภาพตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือสัญญา
SCB Multi Care Multi Claims

ความโดดเด่นของการทำประกันโรคร้าย
SCB
Multi Care Multi Claims อีกหนึ่งประการที่น่าสนใจ คือ บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา,
บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน หรือบริการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการจัดหาวิกผม เป็นต้น
เนื่องจากในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายและต้องทำการรักษา
ผู้เอาประกันอาจมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่
การได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะช่วยให้สภาพจิตใจฟื้นฟูและมีกำลังใจในการเข้ารับการรักษามากขึ้น

การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
สิทธิรักษาพยาบาลโดยข้อมูลจาก
SCB สิทธิบัตรทองหรือสิทธิจากจากประกันสังคมนั้น
แม้ว่าเราจะเกษียณอายุแล้ว
แต่เราก็ยังมีทางเลือกที่จะยกเลิกหรือเก็บสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้
การทำประกันชีวิตสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและยังช่วยยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ดีกว่า