ตอบ


webboard_avatar

ประกันสุขภาพ scb มีกี่แบบ และแบบไหนเหมาะกับวัยเกษียณ

2021-03-30 11:05 PM

main_topic_avatar

muthitass

กระทู้: 49

หากคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพที่สามารถให้ความคุ้มครองคุณได้ทุกช่วงอายุ
ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยเกษียณหรือต้องการซื้อประกันสุขภาพไว้ให้คนที่คุณรัก
เพื่อช่วยดูแลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งจะมี
สมัครประกันสุขภาพ
scb
แบบไหนให้เลือกนั้นที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ ไปดูกันเลย

 

ประกันสุขภาพ scb มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ

-         
ประกัน Covid-19

-         
ประกันโรคร้าย

-         
ประกันสุขภาพ

ซึ่งในวันนี้จะมาแนะนำประกันสุขภาพ scb ที่สามารถตอบโจทย์ในวัยเกษียณ นั่นก็คือการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นภาระครอบครัวในยามที่แก่ชรา
นอกจากนี้ยังมีประกันโรคร้ายแรงที่ตอบโจทย์ทุกช่วงอายุอีกด้วย

 

ประกันโรคร้าย เคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

เป็นประกันสุขภาพ scb ที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการปกป้องความเสี่ยงจากโรคร้ายแรงเพราะหากเป็นแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจำนวนมากและยังคุ้มครองดูแลสุขภาพและชีวิตคุณจนอายุถึง
75 ปี มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรไปดูกันเลย

ประกันโรคร้ายให้ความคุ้มครองดูแล 5 กลุ่มโรคร้ายแรง ต่อไปนี้

1.     
กลุ่มโรคมะเร็ง

2.     
กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ

3.     
กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต

4.     
กลุ่มโรคระบบประสาท

5.     
กลุ่มโรคร้ายแรงอื่น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1.     
ความคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง

1.1    ระดับรุนแรง

-         
ครั้งที่ 1 จ่าย 100%
ของจำนวนเงินเอาประกัน

-         
ครั้งที่ 2 จ่าย 110%
ของจำนวนเงินเอาประกัน

-         
ครั้งที่ 3 จ่าย 120%
ของจำนวนเงินเอาประกัน

1.2    ระดับต้นถึงปานกลาง

-         
ครั้งที่ 1 จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน

-         
ครั้งที่ 2 จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน

-         
ครั้งที่ 3 จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน

โดยทั้ง 2 กรณี (ระดับรุนแรง
และระดับต้นถึงปานกลาง) จำกัดเพียง
1
โรคร้ายแรงต่อกลุ่มและแต่ละครั้งเท่านั้น

2.     
ในกรณีที่ผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาจะได้รับผลประโยชน์
100% ของเบี้ยประกันทั้งหมดที่ชำระมา
ในกรณีที่มีการตรวจพบหรือวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งแรกให้ผู้เอาประกันหยุดจ่ายเบี้ยทันทีและทางบริษัทฯ
จะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ที่เหลือทั้งหมดและคุ้มครองจนอายุครบ
75 ปี เท่านั้นยังไม่พอยังมีผลประโยชน์ในกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือเบี้ยประกันทั้งหมดที่ชำระมาแล้วให้ด้วย

 

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ

นอกจากนี้ ประกันสุขภาพ SCB ยังใส่ใจในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายและให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิต
อุบัติเหตุ เจ็บป่วยทั้งในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ไม่ว่าจะเจ็บป่วยในช่วงเวลาใดก็พร้อมดูแลอยู่เสมอ
ซึ่งผู้ทำประกันสามารถเลือกแผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยกันทั้งหมด
5 แผน ดังนี้

-         
แผนที่ 1 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท/ปี

-         
แผนที่ 2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท/ปี

-         
แผนที่ 3 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 3,000,000 บาท/ปี

-         
แผนที่ 4 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 60,000,000 บาท/ปี

-         
แผนที่ 5 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 100,000,000 บาท/ปี

โดยทั้ง 5 แผนนี้ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันจนถึงอายุ
80 ปี และยังสามารถเคลมประกันได้จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ปีไหนไม่มีการเคลมผลประโยชน์ยินดีจ่ายค่าเบี้ยคืนสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท/ปี และไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์  ตอบโจทย์ความต้องการในวัยเกษียณ
และยังให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันจนถึงอายุ
80
ปี ไม่เพียงแต่จะคุ้มครองช่วงแค่วัยเกษียณเท่านั้น
ที่สำคัญที่สุดคือการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายทุกกรณี หมดกังวลเรื่องจ่ายเงินส่วนต่างหรือเงินส่วนเกินเพราะทางประกันเหมาจ่ายให้หมดแล้ว

 

สำหรับใครท่กำลังสนใจ ประกันสุขภาพ scb ที่สามารถตอบโจทย์การคุ้มครองดูแลคุณทุกช่วงเวลาของชีวิต
โดยไม่ต้องรอเกษียณก่อนค่อยดูแลเป็นอย่างดี