news
เนื้อเพลง Mouth to Mouth - FFK

20 ธันวาคม 2556

เนื้อเพลง Mouth to Mouth - FFKเนื้อเพลง Mouth to Mouth - FFK

Producers                                                ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต
Melody                                                    ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต
Lyrics                                                      ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต                      
 
Arrangers                                               ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต
Vocal Director                                         ธนา ลวสุต
Piano                                                     ธนา ลวสุต
Guitars                                                   ธนา ลวสุต
Rhythms & Synthesizers                           ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต
 
Sound Editing                                        ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต
Mix Down                                              ธนา ลวสุต / ธนะ ลวสุต
Recording Studios                                  Chart Breaker Studio /ศรีสยาม Studio
 
 
 
A1 (Fang)  รู้รึเปล่า                
(Faye)  (รึเปล่า)
(Fang)  เรื่องที่เธอกำลังคิด สงสัยจะผิด มันไม่จริง       
(Faye)  (มันไม่จริง)
       
(Fang)  เห็นรึเปล่า        
(Kaew)  (รึเปล่า)
(Fang)  คนที่เธอเก็บไปคิด ว่าฉันสนิท ไม่ใช่เลย          
(Kaew) (ไม่ใช่เลย)
 
B1 (Faye)  ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
                เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
     (Faye)  เม้าท์กันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
                แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยรึไง
 
H1 (Fang)  ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
(Fang)  ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
(Fang)  ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
       
(Fang) อยากรู้ใช่มั๊ย ว่าเรื่องจริง จะเป็นไง       
(Fang)  Mouth 2 Mouth เลยดีกว่า
 
A2 (Kaew) รู้รึยัง                      
(Faye) (รึยัง)
(Kaew) เรื่องที่เธอไม่ควรคิด ว่าฉันมีใคร มันไม่จริง                
(Faye)  (มันไม่จริง)
       
(Kaew) ซึ้งรึเปล่า           
(Fang) (รึเปล่า)
(Kaew) เธอนั่นแหละที่ฉันคิด ว่าฉันสนิท กว่าทุกคนในโลกนี้                    
(Fang) (ว้าย ว้าย)
 
B2 (Faye)  ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
                เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
     (Faye)  เม้าท์กันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
                แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยรึไง
 
H2 (Kaew) ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
(Kaew) ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
(Kaew) ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
       
(Kaew) อยากรู้ใช่มั๊ย ว่าเรื่องจริง จะเป็นไง       
(Kaew)  Mouth 2 Mouth เลยดีกว่า
 
 
Rap(Kaew) ที่เขาพูดกันมา มันก็มากเกินไป ใช่ที่ไหน
      (Fang, Faye)     (ไม่ใช่ ไม่ใช่)
         
      (Fang)  ที่ฉันคุยกับใคร ถ้าไม่ใช่เรื่องงาน ก็ที่บ้าน
      (Faye, Kaew)    (Aha Aha)
             
      (Faye)  นู่นก็เม้าท์กันจริง นี่ก็บิ๊ลท์กันจัง ช่วยมาถามฉันก่อนได้มั้ย           
      (Faye)   อยากให้รู้จริงๆ
      (Fang)  อยากให้เม้าท์จริงๆ
      (Kaew) ว่าฉันน่ะชอบใคร
      (Fang, Faye) (ชอบใคร)
 
B3  (Fang)  ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
                   เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
      (Kaew)  เม้าท์กันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
                   แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยรึไง
 
H3 (Faye)  ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
(Faye)  ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
(Faye)  ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
       
(Faye)  อยากรู้ใช่มั๊ย ว่าเรื่องจริง จะเป็นไง
 
H4 (Fang)  ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK) (มา Mouth 2 Mouth)
(Faye)  ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
(Fang)  ถ้าอยากจะเม้าท์ก็มาสิ 
(FFK)   (มา Mouth 2 Mouth)
       
(Kaew) อยากรู้ใช่มั๊ย ว่าเรื่องจริง จะเป็นไง       
(FFK)    Mouth 2 Mouth เลยดีกว่า

 
 

comment